Kad?

Udruženje za brigu o životinjama timočke krajine „BETA“ je osnovano 27. septembra 2010. godine.

Gde?

Udruženje je osnovano u Zaječaru, registrovano za celu teritoriju Timočke krajine kao što u punom imenu Udruženja piše, ali delovanje nije ograničeno samo na Timočku krajinu, već i na teritoriju cele Republike u saradnji sa drugim, sličnim udruženjima.

Ko?

Inicijalno, Udruženje je osnovalo 7 ljudi. Međutim, do danas je broj članova i volontera porastao na 30.

Zašto?

Usled lošeg stanja po pitanju broja napuštenih pasa na ulicama Zaječara, nedostatka edukacije građanstva o ponašanju prema životinjama i neodgovornog vlasništva kao glavnog uzroka napuštenih životinja.

Cilj?

Ciljevi Udruženja su: odgovornost prema čuvanju životinja, briga o populaciji napuštenih životinja i kontrola njihovog broja, kao i razni vidovi pomoći vlasnicima životinja.

Predrasude?

Našem Udruženju je bitna bezbednost i ljudi i životinja, kao i gradovi i sela po meri i ljudi i životinja. Trudimo se da razbijemo predrasude o nerazumnim zaštitarima i predložimo održiva rešenja.

Napomena:

Udruženje „BETA“ nije azil niti ima smeštajne kapacitete. Vaše neželjene životinje ne možemo preuzimati, ali Vam možemo pomoći oko udomljavanja i rešavanja budućih problema. Udruženje „BETA“ nema čarobni štapić i ne može probleme rešavati preko noći.

Pridružite nam se!

069.450.2382